Ukázková verze portálu a použití frameworku

Úvodní informace

Na tomto webu se nachází ukázková verze mnou vyvíjeného frameworku, který byl rovněž použit jako téma mé bakalářské práce

Výhodou tohoto frameworku je, že je nezávislý na použitém portálu. Byl vlastně původně vyvinut a stále je vyvíjen pro použití na portálu www.sms.cz, kde je taky použit pro celou řadu projektů, především pro seznamka, bonusy.

Vlastní portál, který je postaven na tomto frameworku vznikl až spolu s bakalářskou prací. Cílem bylo vyvinou co nejjednodušší řešení, které poskytne modulární platformu pro spouštění libovolného množství sub-modulů, tedy částí webovégo portálu.

Portál se tedy stará o inicializaci jednotlivých modulů a jejich umístění do zadané šablony. Tento proces je řízen tímto XML konfiguračním souborem:

<modules_match> <match path="/"> <template name="portal_layout.tpl" type="simple" /> <module id="menu" name="apm_Menu" /> <module id="main" name="apm_Welcome" /> </match> <match path="/articles"> <module id="main" name="apm_Articles" /> </match> <match path="/form"> <module id="main" name="apm_Form" /> </match> <match path="/table"> <module id="main" name="apm_Table" /> </match> </modules_match>

Konfigurační soubor přehledným a zároveň snadno rozšířitelným způsobem mapuje zadanou cestu, tedy URL adresu požadavku na příslušné moduly. Lze tak vytvořit velice přehledné členění vaší aplikace, které je nezávislé na fyzickém uspořádání dat na disku. Nevznikají tedy nepřehledné a složité odkazy, což je velká výhoda při SEO optimalizaci.

Podrobně je vše popsáno v mé bakalářské práci.